Η Διοίκηση του Νοσ. "Ελ. Βενιζέλου" υποστηρίζει την πρώτη προσπάθεια δημιουργίας στην Ελλάδα ενος Δικτυακού Τόπου Γυναικολογικής Παθολογικής Ανατομικής. Οι σελίδες αυτές έχουν σχεδιασθεί για να χρησιμεύσουν σαν πηγή πληροφόρησης για γιατρούς κυρίως παθολογοανατόμους και ειδικευόμενους στην Παθολογική Ανατομική, αλλά και όσους έχουν σχέση με το αντικείμενο, όπως γυναικολόγους και χειρουργούς. Σκοπός μας είναι να συμβάλλουμε στη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση και στην ανάπτυξη νέων τρόπων μάθησης. Κάθε εβδομάδα θα παρουσιάζονται οι μικροσκοπικές εικόνες μίας νέας περίπτωσης για εξέταση. Η συσσώρευση αυτών των περιπτώσεων θα αποτελέσει το Αρχείο Εικόνων που θα είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο με αυτή την μορφή. Οι συνάδελφοι που έχουν μία ενδιαφέρουσα περίπτωση ή θέλουν να ζητήσουν συμβουλευτική γνώμη μπορούν να μας στείλουν τις πιό ενδιαφέρουσες και αντιπροσωπευτικές ψηφιοποιημένες εικόνες με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Εάν η περίπτωση έχει γενικότερο ενδιαφέρον μπορεί να περιληφθεί στο Αρχείο σαν προσωπική συμβολή. Η δικτυοσελίδα περιλαμβάνει και συνδέσεις για άλλες on-line πηγές σχετικές με το αντικείμενο. Ελπίζουμε ότι η ιατρική κοινότητα θα υποδεχθεί με ενδιαφέρον την προσπάθειά μας.

Η υπεύθυνη του Αρχείου
Ελ. Καραϊωσηφίδη
Δ/τρια Παθολογοανατόμος
Τηλ.: 0106402296
e-mail: karaelen@otenet.gr